Bonifác na vandru

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

KDE SE PLAVE?
Bazén Čapkárna – plavání pro děti 6 měsíců – 3 roky
Adresa - Vodní svět SAREZA, Sokolská tř. 2590/44, 702 00, Moravská Ostrava a Přívoz
Bazén Fifejdy – plavání pro děti 3 – 10 let
Adresa – Městská nemocnice Ostrava, odd. rehabilitace, Nemocniční 898/20a, 728 80, Moravská Ostrava a Přívoz

CO MŮŽU OD KURZU OČEKÁVAT?
Základem kurzů plavání s dětmi je hravou formou děti seznámit s vodním prostředím a pomoct jim získat k vodě kladný vztah. Poté se děti učí výdechy do vody, splývání, základní plavecké pohyby a způsoby a skoky do vody. Nechybí ani prvky sebezáchrany a potápění, ke kterému ale nikoho nenutíme…

KDY A JAK ZAPLATIT KURZ?
Kurzovné se hradí v hotovosti při nástupu do kurzu. Na vyžádání lze platit i převodem z účtu – platí ale jen pro děti, které už u nás nějaký kurz absolvovaly a mají vyplněnou papírovou přihlášku.

KDY A JAK SE OMLOUVAT?
Děti je nutné omlouvat vždy písemně (SMS na 723 891 658 nebo e-mail na d.jursova@seznam.cz) nejpozději den předem do 20:00, v akutních případech (náhlá nevolnost, úraz) ihned. Vždy prosím pište celé jméno a příjmení dítěte a den, který omlouváte, popř. i příčinu omluvy. (Omlouvám Pepíčka Nováka z lekce 13.5., je nemocný…)

MŮŽU SI OMLUVENOU LEKCI NAHRADIT?
Všechny řádně omluvené lekce si můžete nahradit v jiném termínu po předchozí domluvě pomocí emailu d.jursova@seznam.cz. Lekce je možno nahrazovat pouze v rámci trvání kurzu – kurz si nelze náhradami „prodloužit“! Pokud si omluvené lekce nestihnete včas vybrat, ale zakoupíte si pokračovací kurz, všechny nevybrané lekce se Vám automaticky přesunou a můžete si je vybrat v novém kurzu. V případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu (plánovaná dovolená apod.)

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?
Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok. Částka za kurz bude vrácena pouze v těchto výjimečných případech: 100% částky – nenastoupí-li dítě z vážných zdravotních důvodů (zlomeniny, hospitalizace…) na 1. lekci a rodič okamžitě informuje organizátora kurzu (p. Jursovou). 50% částky – skončí-li dítě do 3. lekce z vážných zdravotních důvodů a rodič okamžitě informuje organizátora kurzu. Žádost o vrácení kurzovného musí být podána písemnou formou (možné i elektronicky) a musí být doložena lékařskou zprávou. Pokud dojde k ukončení kurzu ze strany organizátora z důvodu „vyšší moci“, bude účastníkům proplácena cena zbývajících lekcí, od které bude odečten manipulační poplatek ve výši 50,- Kč.

CO SI MÁM VZÍT S SEBOU NA PLAVÁNÍ?
Potřebujete pouze běžné věci na bazén – plavky (u malých dětí dobře těsnící kolem nožiček a bříška, u větších prosím o klasické plavky, ne šortky), boty k bazénu, sprchový gel, ručník… A svačinu :-D Nenoste do bazénu, prosím, žádné své hračky a plavecké pomůcky. Vše potřebné pro děti máme…